14 Ekim 2010 Perşembe

Divan-ı Lügat’üt Türk'te Kürt Ülkesi - Arz’ül Ekrad


Karahanlılar döneminin (840-1212) ünlü bilginlerinden ve ilk Türk dilbilgini olan Kaşgarlı Mahmud, 1072 yılında yazmaya başladığı Divan-ı Lügat’üt Türk’ü 1074′te tamamladı. Araplara, Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan kitap, bir ansiklopedik sözlük çalışmasıydı.

Kaşgarlı, kitabının sonunda çizdiği dünya haritasında Kürdistan’a da yer veriyordu. Arapça diliyle ‘Kürtlerin ülkesi’ manasına gelen ‘Arz’ül Ekrad’ olarak belirtilen bölge, Arz-ı Azerbaycan ve Arzü-d Dayalima (Deylem Ülkesi) topraklarının altında ve Arz-üş Şam (Suriye) ile Arz-ül Irakeyn’in arasında bulunuyordu.

1074′te çizilen bu harita ve Divan-ı Lügat’üt Türk adlı eser milli Türk düşüncesi alanında etkin bir kaynak olmasına rağmen Arz’ül Ekrad, yani Kürt Ülkesi tanımlaması, sürekli olarak görmezlikten gelindi ve çoğu zaman bu tip kaynaklar referans gösterilerek Kürtlerin Türk oldukları iddia edildi.

[Fotoğraf: Kaşgarlı Mahmud’un Balasagun’u merkez alan haritası. Harita üzerinde Latin Türkçe harflerle transkriprasyon yapılmış ve Arz’ül Ekrad siyah ok ile gösterilmiştir.]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder